érvényes: 2016. augusztus 11-től visszavonásig

A Dr. Computer számítástechnikai szervizt és a www.drcomputer.hu weboldalt a Érdekháló Szociális Szövetkezet, továbbiakban „Szolgáltató” működteti.

A Szolgáltató adatai

 • Név: Érdekháló Szociális Szövetkezet
 • Székhely: 7973 Teklafalu, Fő út 18.
 • Cégjegyzékszám: 02-02-060269
 • Adószám: 24334927-1-02
 • Kapcsolattartó: Varga Dávid
 • Telefonszám: +36702718683
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tevékenységi körök

 • TEÁOR 4741 - Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
 • TEÁOR 6202 - Információ-technológiai szaktanácsadás
 • TEÁOR 6203 - Számítógép-üzemeltetés
 • TEÁOR 6209 - Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 • TEÁOR 6311 - Adatfeldolgozás, weboldal üzemeltetés, webhosting
 • TEÁOR 7733 - Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
 • TEÁOR 9511 - Számítógép, -periféria javítása

Szolgáltatások

Amennyiben igénybe veszi a szolgáltatásokat, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”), amely Ön és a Szolgáltató között létrejött. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa jelen ÁSZF tartalmát. Jelen ÁSZF megtalálható honlapunkon (www.drcomputer.hu).

A Szolgáltató, az Ügyfél által szóban vagy írásban ismertetett probléma jellege, illetve az Ügyfél igénye alapján, a telephelyen, helyszíni kiszállással vagy telefonon, vagy interneten keresztül végezhető hibaelhárításra tesz ajánlatot. Bizonyos tevékenységek kizárólag szervizben vagy helyszíni kiszállással végezhetőek, melyről az Ügyfél a munka megrendelése előtt tájékoztatást kap.

Munkafelvétel, munkalap

A Szolgáltató a szerviz szolgáltatás megrendelése esetén minden esetben un. munkalapot vesz fel, amely tartalmazza az Ügyfél adatait, a hibajelenség leírását, az érkezés és távozás időpontját. Az Ügyfél a munkalap aláírásával igazolja annak elfogadását, és vállalja, hogy a feltüntetett munkadíj ellenértékét kiegyenlíti a Szolgáltató számára. Ha az Ügyfél nem járul hozzá a javítás elvégzéséhez - és ezt írásban is feltünteti a munkalapon - a Szolgáltató jogosult a kiszállási díj, és a felmerülő költségek felszámítására. A munkalap eredeti példányát az Ügyfél részére a Szolgáltató a helyszínen átadja.

A szolgáltatások területi hatálya, elérhetősége

A helyszíni hibaelhárítás Pécsett és vonzáskörzetében vehető igénybe.

A szolgáltatás rendelkezésre állása munkanapokon 9-21 óra között, szabad-, valamint munkaszüneti napokon előzetes egyeztetés alapján vehető igénybe. A rendelkezésre állás idejéről az Ügyfél minden esetben telefonon kérhet pontos tájékoztatást. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a rendelkezésre állás idejétől való szabad eltérésre terheltségének függvényében, továbbá indoklás nélküli módosítására.

Felelősségvállalás

A telephelyen vagy a helyszínen történő hibajavítás során előforduló, előre nem látható adatvesztés, hardver meghibásodás miatt a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. A felek kijelentik, hogy a díjazás mértéke jelen felelősség kizárásával együtt került megállapításra. Az Ügyfél felel a Szolgáltatónak okozott kárért, továbbá az Ügyfél felelőssége a berendezés használójának magatartására is kiterjed. A Szolgáltató az Ügyfélnél telepített szoftverek jogtisztaságát nem vizsgálja, azokért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató saját tevékenységéért vállal felelősséget, szavatosságot.

Helyszíni munkavégzés

A Szolgáltató a helyszíni munkavégzés során a helyi körülmények figyelembevételével végez tevékenységet. Az Ügyfél felelőssége a megfelelő munkakörnyezet és infrastruktúra biztosítása, amely magában foglalja a helyi elektromos hálózat, internet, és eszközök használatát. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a környezet nem alkalmas munkavégzésre, jogában áll a szolgáltatás elutasítása, ebből adódóan felelősség, kártérítési kötelezettség nem terheli.

Szállítás, átvételi elismervény

A Szolgáltató a megítélésétől függően - átvételi elismervény kitöltése ellenében – a javítandó eszköz vagy eszközök elszállítását ajánlhatja fel, melyeknek szállítási és pluszköltsége az Ügyfelet terheli, amennyiben a Szolgáltató másképp nem rendelkezik. Az átvételi elismervényen rögzítésre kerül az eszközök típusa, az átvétel ideje és a várható visszaszállítási időpont. A Szolgáltató vállalja, hogy az átvett eszközöket hiánytalanul visszaszolgáltatja az Ügyfél részére.

A Szolgáltató jogában áll a felmerülő jogviták elkerülése érdekében az eszközök átvétele előtt a látható hibák átvételi elismervényen való írásbeli rögzítése, továbbá képfelvétel készítése az átvétel előtt keletkezett sérülésekről.

A szolgáltatás megrendelése

A szolgáltatás telefonos megrendelése szóbeli megállapodásnak minősül. A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt szolgáltatást a legjobb tudása szerint az egyeztetett időpontban elvégzi, az elvégzett munkáról számlát állít ki, melyet átad az Ügyfél részére.  Az Ügyfél vállalja, hogy a megrendelt szolgáltatás költségét a Szolgáltató részére hiánytalanul kiegyenlíti. Amennyiben az Ügyfél a kiállított számla ellenértékét valamely okból nem hajlandó átadni a Szolgáltató részére, az jogi következményeket vonhat maga után.

Az Ügyfél jogában áll a helyszínre érkezés és a szolgáltatás megkezdése előtt a megrendelés díjmentes lemondása. Amennyiben a szolgáltatás a helyszínen bármilyen okból az Ügyfél hibájából meghiúsul, kiszállási díjat számítunk fel.

Reklamációk, viták rendezése 

Amennyiben az Ügyfélnek a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott tevékenységével kapcsolatos reklamációja merül fel, telefonon és írásban (e-mailben, levélben) fordulhat a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató és az Ügyfél arra törekszik, hogy együttműködésük keretében a kapcsolatukból eredő jogvitákat egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével peres út igénybevétele nélkül rendezzék. Amennyiben a megegyezés nem lehetséges, az Ügyfél jogában áll, hogy a területi illetékes Békéltető Testülethez forduljon.

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154 
Fax száma: (72) 507-152
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelem

A Szolgáltató tiszteletben tartja mindazon személyek adatait, akik a weboldalán keresztül, telefonon vagy írásban kapcsolatba lépnek vele. 

Általános tudnivalók

Az általunk végzett adatkezelésre az alábbi jogszabály az irányadó:

A 2003. évi XLVIII. számú törvénnyel, valamint a 2005. évi XIX. számú törvénnyel módosított a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. számú törvény.

Személyes adatok kezelése

A Szolgáltató a személyes adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően végzi.

A törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.

A Szolgáltató jogosult az Ügyfél által megadott és a Munkalapra felvett személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban hasznosítani. A Szolgáltató tiszteletben tartja és védi az Ügyfél személyes adatait, melyet bizalmasan kezel. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató a személyes adatait - a számlázás, valamint a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységéhez - felhasználja. 

Adatok felvétele

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A Szolgáltató a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, személyes adatokat nem tartalmazó, automatikusan keletkező információkat használhatja fel átmenetileg:

A számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyiség, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve. Bizonyos esetekben un. „sütik” (cookies) használata is alkalmazásra kerül.

Más weboldalakra mutató hivatkozások 

A Szolgáltató weboldalain található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja a Szolgáltató hálózatát és külső tartalmakhoz fér hozzá. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, működéséért, és az esetlegesen ebből adódó károkért.

Szerzői jog

Tilos a Szolgáltató engedélye nélkül a weboldalon található anyagok, logók, képek, design elemek és írásos információk felhasználása vagy sokszorosítása a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül.

Lábjegyzet:

*Ügyfél: minden természetes és jogi személy.,
*Munkalap: a szolgáltatás adatait tartalmazó nyomtatvány.,